Gjenoppbygging av Selco

Innhold:

Info

Fra byggedagboken.

Overraskelsen!

Høsten 2006.

Framdrift må det være

pob@amatorbaat.no