TIDSBRUK KANO 2000     kano #1  
DATO ANT. TIMER SAMLET OPPGAVE  
30.09.00 6 18 Plattform  
01.10.00 6 18 Spant/ramme  
26.09.00 3 9 Spant/ramme  
09.10.00 6 18 Skjæring og fresing av lister  
17.10.00 4 12 Skjæring og fresing av lister  
26.10.00 2 6 Damping av stevnene  
28.10.00 1 2 Liming av stevnene  
29.10.00 5 15 Høvle stevn/justere jigg/første list  
02.11.00 4 12 Listing av seks bredder  
10.11.00 4 12 Justere stevn/listing av seks bredder  
14.11.00 3,5 7 Listing  
23.11.00 4 8 Listing  
27.11.00 3,5 7 Listing  
06.12.00 2,25 4,5 Skjæring og fresing av lister  
12.12.00 3 9 Senterlinjen  
04.01.01 3 9 Listing mot senterlinjen, ytterstevnmal  
09.01.01 4 12 Listing mot senterlinjen  
15.01.01 2 6 Avslutting av listing, damping av ytterstevn  
23.01.01 3 9 Laminering av ytterstevn, fylle sprekker på skroget  
01.02.01 2,5 7,5 Høvling av skrog  
07.02.01 3 9 Pussing av skrog, montering av ytterstevn  
13.02.01 4,5 11 Pussing av skrog, montering av ytterstevn  
22.02.01 3 6 Pussing av skrog og ytterstevn  
01.03.01 2 6 Pussing, isolering av lokalet  
06.03.01 2,5 5 Skjæring av materialer til dekk og stoler  
15.03.01 3 6 Tette sprekk, stolsetemontering  
31.03.01 2 6 Klargjøring, tildekking og oppvarming  
01.04.01 8 21 Legging av duk og epoxy  
SUM 86,75 238 05.04.01