Utgifter til bygging av kano. Verktøy er ikke tatt med Kano #1 Kano #2 Kano #3 Sum Lagt ut av
Byggetegninger inkl. frakt og omk. (mva) 209,23 209,23 209,23 627,69 Per-Ola
Lister (lagd av 5,5 lm 3"x8"+5lm 19x73mm+5stk 1"x4" a` 4m) 311,3       Per-Ola
Ramme og plattform inkl. "spant" (finer, gulvspon, skruer) 323,7 323,7 323,7 971,1 Per-Ola
Casco Utelim 0.75 l 88       Erik
Kirsebærtre 414       Erik
Epoxy (4 kg) 660       Per-Ola
Epoxy (11.8 kg)+ glassfiberduk ca 2500       Per-Ola
Eik, 475 x 15 x 5 cm 300       Per-Ola
Pr. 22.12.2001 4806,23