Kano 2000-2002

Innhold:

Geir Hansens kano

English page

Slutten NYTT!!!

4.side

3. side

2. side

1. side

Hvem er vi?

Tidsbruk

Kostnader

De stÝrste tabbene.

Materialer

Er du besatt?

Linker

Andre kanoer

pberntsen@amatorbaat.no